Οφθαλμαπάτες

Πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις εαν τα αντικείμενα υπάρχουν στον τρισδιάστατο χωρο!!!