Άσκηση παρατήρησης πάνω στη γραμμή ορίζοντα και στα σημεία φυγής

Δημιουργήστε μιά νεκρά φύση δικής σας εμπνεύσεως με τα αντικείμενα του σπιτιού σας.Παρατηρήστε που υπάρχει η γραμμη των ματιών σας με άλλα λόγια η γραμμή του ορίζοντα. Παρατηρήστε πως συγκλίνουν τα διάφορα αντικείμενα που έχετε συνθέσει.Βάλτε απαλές γραμμές στα ανάλογα σημεία φυγής. Καλή επιτυχία.