Χρωματολογία

Χρωματολογία είναι η εκμάθηση και η τοποθέτηση των χρωμάτων στο έργο μας ώστε να παρουσιάζουν ένα αισθητικό αποτέλεσμα.

Η εξπρεσσιονιστική διδασκαλία των χρωμάτων όπως την δίδαξε ο μεγάλος δάσκαλος Ίττεν.
Στις οπτικές, ηλεκτρομαγνητικές και χημικές διαδικασίες , που εξελίσσονται μέσα στό μάτι και στον εγκέφαλό μας, όταν παρατηρούμε προσεκτικά τα χρώματα, αντιστοιχούν συχνά  παράλληλες διαδικασίες στην περιοχή της ανθρώπινης ψυχής. 

Και συνεχίζει με ένα παράδειγμα κατανόησης των λεγομένων του. ένας βιομήχανος έκανε κάποτε τραπέζι σε φίλους του.

Στο άρθρο, χρώμα και σχήμα, που αναπτύξαμε πρίν, αναφέρουμε τον παραλληλισμό ανάμεσα στα δύο αυτά πρωτεύοντα για τις δημιουργίες μας, το σχήμα και το χρώμα.
Σε αυτό το άρθρο θα πούμε το συσχετισμό ορισμένων καθορισμένων χρωμάτων με αντίστοιχα σχήματα.
Τα χρώματα και τα σχήματα όταν συμπίπτουν στην εκφρασή τους, τα αποτελέσματά τους αθροίζονται.

Jun 15

Χρώμα και σχήμα

Όπως τα χρώματα έτσι και τα σχήματα έχουν την αισθητική αξία τους αλλά και την ηθική αξία τους.
Σε ένα εξπρεσιονιστικό πίνακα τα σχήματα , όπως και τα χρώματα, θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα, δηλαδή η έκφραση του σχήματος και αυτή του χρώματος θα πρέπει να εναρμονίζονται και να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
Τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ εναρμονίζονται με τα τρία βασικά σχήματα, τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος.
Οι αιγύπτιοι για τον "αγρό" είχαν το τετράγωνο σαν σύμβολο.
Το τετράγωνο αντιστοιχεί σε ένα δυνατό χρώμα, το κόκκινο.

Στον δωδεκαμερή χρωματικό κύκλο επιλέγουμε δύο ζευγάρια που συνδέονται μεταξύ τους με ευθείες κάθετες μεταξύ τους.Τότε λαμβάνουμε τέσσερα χρώματα πουπεριλαμβάνονται σε ένα τετράγωνο, όπως δείχνει η εικόνα μας.Έτσι λαμβάνονται τρείς χρωματικές συγχορδίες που είναι:

  • κίτρινο-βιολέ-κιτρινοπορτοκαλί-μπλεπράσινο
  • κιτρινοπορτοκαλί-μπλεβιολέ-κόκκινο-πράσινο
  • πορτοκαλί-μπλέ-κοκκινοβιολέ-κιτρινοπράσινο

 

Οι συγχορδίεςπου σχηματίζονται με αυτό τον τρόποέχουν μια τάση για ταυτόχρονες χρωματικές αλλαγές αν και είναι αρμονικές μεταξύ τους, δηλαδή  η ανάμειξή τους μας δίνει γκριζομαύρο

Αν, από το δωδεκαμερή χρωματικό κύκλο, διαλέξουμε τρία χρώματα,που το σχήμα σύνδεσής του είναι το ισόπλευρο τρίγωνο, αυτά τα χρώματα συνιστούν μια αρμονική συνχορδία τριών τόνων. Κόκκινο - κίτρινο - μπλέ  είναι η ισχυρότερη από τις συγχορδίες τριών τόνων. Μπορούμε να την περιγράψουμε ως πρωταρχική συγχορδία τριών τόνων. Τα δευτερεύοντα χρώματα πορτοκαλί - πράσινο - βιολέ  αποτελούν επίσης μια τριμερή συγχορδία τριών τόνων πολύ ισχυρή. Κιτρινοπορτοκαλί-κοκκινοβιολέ-πρασινομπλέ ή κοκκινοπορτοκαλί-μπλεμώβ-κιτρινοπράσινο είναι επίσης τριμερείς συγχορδίες που οι μεταξύ τους θέσεις στο χρωματικό κύκλο σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο.

Το να βλέπουμε τα χρώματα είναι γιά όλους μας, αυτονόητο. Όλοι βλέπουμε τα χρώματα.

Όμως τα μάτια μας και κατ΄επέκταση ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται εκπαίδευση και εξάσκηση στα χρώματα.
Γιά να μπορέσουμε να μην βλέπουμε μόνο ένα πράσινο στα δέντρα, ένα κόκκινο στις παπαρούνες του αγρού και ένα γενικό μπλέ στον υπέροχο ουρανό μας και στη θάλασσά μας χρειαζόμαστε κάποια μορφής εκπαίδευση και εξάσκηση.

Υπάρχουν ασκήσεις για να βλέπουμε τις λεπτές χρωματικές αποχρώσεις του γύρω κόσμου μας όλο και καλύτερα και όχι μόνο τα χρώματα που υπάρχουν αλλά και τα χρώματα που υπάρχουν γύρω από τα πράγματα αλλά δεν βλέπουμε με την πρώτη ματιά, δηλαδη το μετείκασμά τους.

Μάι 28

Με την έννοια χρωματική συγχορδία εννοούμε την συμπαράθεση των χρωμάτων σύμφωνα με τους νόμους των σχέσεων μεταξύ τους , που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για χρωματικές συνθέσεις.
Οι χρωματικές συμφωνίες είναι πάρα πολλές. Αδύνατον να τις παρουσιάσουμε όλες. Άλλοστε ο κάθε ένας από εμάς έχει και μιά χρωματική συμφωνία που τον εκφράζει.
Μαθαίνουμε λοιπόν κάποιες χρωματικές συμφωνίες σαν κανόνα για να μπορούμε να έχουμε μιά ιδέα πως λειτουργούν και πως αναπλάθονται σε ένα έργο.
Οι χρωματικές συμφωνίες μπορούν να σχηματιστούν από δύο, τρία, τέσσερα ή και περισσότερα χρώματα.
Μιλάμε τότε για συγχορδίες τριών, τεσσάρων, πέντε ή και περισσότερων τόνων.

Με αφορμή τα ερωτήματα φίλων της σελίδας και τις πρακτικές απορίες της χρωματολογίας για ένα ισορροπημένο έργο, γράφεται αυτό το άρθρο. Είναι αρκετά δύσκολη η εφαρμογή των κανόνων χρωματολογίας ακόμα και αν έχουν γίνει κτήμα μας οι κανόνες.
Για αυτό το λόγο και με αφορμή τα δικά σας ερωτήματα, θα αναλύουμε μαζί κάθε απορία που δημιουργείται.
Πρακτικές εφαρμογές  λοιπόν για ωραιότερα έργα.
Ερώτηση:
Έχω μία απορία σχετικά με τα ψυχρά και θερμά χρώματα σε ένα έργο.
Πρέπει οπωσδήποτε να συνυπάρχουν στον ίδιο πίνακα και σε τί ποσοστό το καθένα;

Η ποσοτική αντίθεση αφορά τις σχέσεις μεγέθους δύο ή περισσοτέρων κηλίδων χρώματος.Είναι η αντιπαράθεση του πολύ-λίγου ή του μεγάλου-μικρό. Αλλά ποιά είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρωμάτων, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι ισορροπημένη; Δύο είναι οι συντελεστές που καθορίζουν  την ένταση και το αποτέλεσμα  ενός χρώματος.

Η φωτεινότητα του χρώματος
Το μέγεθος της κηλίδας χρώματος

Ο Γκαίτε  υπέδειξε, για αυτές τις αξίες φωτεινότητας, απλές αριθμητικές σχέσεις.
κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μωβ, μπλέ, πράσινο  αντιστοιχούν με   9/8/6/3/4/6.

Τι εννοούμε όταν λέμε αυτό το χρώμα έχει ποιότητα;
Εννοούμε ότι αυτό το χρώμα είναι καθαρό και εξετάζουμε και τον βαθμό καθαρότητας ή κορεσμού του χρώματος.
Σαν ποιοτική αντίθεση λοιπόν περιγράφουμε την αντιπαράθεση των κορεσμένων φωτεινών χρωμάτων με τα σβυσμένα, θαμπά χρώματα.
Ποιά είναι τα χρώματα με τον μεγαλύτερο κορεσμό χρωμάτων;
Τα χρώματα του πρίσματος που γεννιούνται απ την διάθαση του λευκού φωτός είναι τα χρώματα με την μεγαλύτερη φωτεινότητα, τα κορεσμένα.Όταν τα καθαρά χρώματα ανοίγουν ή σκουραίνουν, χάνουν την καθαρότητά τους.
Πώς θαμπίζουν τα καθαρά χρώματα;
Τα καθαρά χρώματα θαμπίσουν,(σπάνε) με τέσσερεις τρόπους.

Σελίδες