Προοπτική

Προοπτική είναι η αίσθηση του βάθους ή η τρίτη διάσταση σε μια δυσδιάστη επιφάνεια.

Apr 19

Προοπτική κτηρίων

Πως στήνουμε το θέμα.

Ας πούμε όταν θέλουμε να ζωγραφίσουμε την πλατεία της Μπολόνιας  μιάς και το έχουμε σαν οπτικό παράδειγμa. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα μας για να επιλέξουμε το χαρτί μας αν θα είναι ορίζόντιο ή κάθετο. Επιλέγουμε με αυτόν τον τρόπο αν ή συνθεσή μας θα είναι κάθετη ή οριζόντια, πολύ σημαντικό.

Apr 18

Γραμμή του ορίζοντα λέμε την νοητή γραμμή των ματιών μας όταν βλέπουμε ένα θέμα. Σημείο ή σημεία φυγής είναι οι νοητές συγκλίνουσες γραμμές που δημιουργούν το βάθος ή την τρίτη διάσταση στων δύο διαστάσεων τελάρο μας για να φαίνεται πιό πραγματική η ζωγραφική μας.

Λέγοντας προοπτική στη ζωγραφική εννοούμε την ψεύτικη αίσθηση του βάθος. Βλέπετε το χαρτί μας ή το τελλάρο μας είναι δύο διαστάσεων, ύψος-πλάτος. Στην προσπάθεια των ζωγράφων να δείξουν και το βάθος γεννήθηκε η προοπτική.