Γραμμή ορίζοντα, σημείο φυγής

Γραμμή του ορίζοντα λέμε την νοητή γραμμή των ματιών μας όταν βλέπουμε ένα θέμα. Σημείο ή σημεία φυγής είναι οι νοητές συγκλίνουσες γραμμές που δημιουργούν το βάθος ή την τρίτη διάσταση στων δύο διαστάσεων τελάρο μας για να φαίνεται πιό πραγματική η ζωγραφική μας.

Όταν βλέπουμε ένα ένα ηλιοβασίλεμα βλέπουμε και την γραμμή του ορίζοντα.Αν αλλάξουμε υψος ματιών πχ καθόμαστε χαμηλότερα η γραμμή του ορίζοντα αλλάζει. Το ίδιο συμβαίνει παντού ακόμα και σε μιά νεκρή φύση που έχουμε στήσει στο τραπέζι του σπιτιού μας. Στη πρώτη εικόνα στο σχέδιο μας βλέπουμε την γραμμή του ορίζοντα και τα σημεία φυγής για μιά απλή γραμμή. Το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα σχέδιο με άλλα σχήματα. Στο τελευταίο σχέδιο με τους κύκλους η γραμμή του ορίζοντα έχει κατέβει στην μέση του σχεδίου αλλάζοντας και τα σημεία φυγής.

Από μιά εξόρμηση της ομάδας μας στο Γκάζι για να δούμε την έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών.Θυμάστε οι παλιοί: Αντε ,να ξαναπάμε ξανά.