γραμμή ορίζοντα σημεία φυγής προοπτική

Apr 18

Γραμμή του ορίζοντα λέμε την νοητή γραμμή των ματιών μας όταν βλέπουμε ένα θέμα. Σημείο ή σημεία φυγής είναι οι νοητές συγκλίνουσες γραμμές που δημιουργούν το βάθος ή την τρίτη διάσταση στων δύο διαστάσεων τελάρο μας για να φαίνεται πιό πραγματική η ζωγραφική μας.