Η ποσοτική αντίθεση έβδομη αντιθεση

Η ποσοτική αντίθεση αφορά τις σχέσεις μεγέθους δύο ή περισσοτέρων κηλίδων χρώματος.Είναι η αντιπαράθεση του πολύ-λίγου ή του μεγάλου-μικρό. Αλλά ποιά είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρωμάτων, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι ισορροπημένη; Δύο είναι οι συντελεστές που καθορίζουν  την ένταση και το αποτέλεσμα  ενός χρώματος.

Η φωτεινότητα του χρώματος
Το μέγεθος της κηλίδας χρώματος

Ο Γκαίτε  υπέδειξε, για αυτές τις αξίες φωτεινότητας, απλές αριθμητικές σχέσεις.
κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μωβ, μπλέ, πράσινο  αντιστοιχούν με   9/8/6/3/4/6.


Οι αξίες των συμπληρωματικών χρωματικών ζευγαριών είναι:
κίτρινο-μωβ             9/3               ή 20/80
πορτοκαλί-μπλέ      8/4               ή30/70
κόκκινο-πράσινο    6/6               ή 50/50

Τα αρμονικά μεγέθη των βασικών και συμπληρωματικών χρωμάτων είναι:
κίτρινο-πορτοκαλί          3/4
κίτρινο/κόκκινο               3/6
κίτρινο-μωβ                     3/9
κίτρινο- μπλέ                   3/8
κίτρινο-κόκκινο-μπλέ    3/6/9
πορτοκαλί-μωβ-πράσινο      4/9/6

Οι ποσοτικές σχέσεις που δίνουμε εδώ, ισχύουν όταν τα χρώματα χρησιμοποιούνται στη μέγιστη φωτεινότητά τους.
Αν σε μιά χρωματική σύνθεση υπάρχουν διαφορετικές ποσοτικές σχέσεις απ αυτές που θεωρούμε αρμονικές,δηλαδή αν κάποιο χρώμα κυριαρχεί, η συνέπεια είναι να πετύχουμε ένα εξπρεσιονιστικό αποτέλεσμα.
Θα σας δώσω ένα οπτικό παράδειγμα ποιό κάτω.

 

Η αναλογία  κόκκινο-πράσινο  είναι μισό-μισό.
Εδώ το πράσινο υπερτερεί. Αποτέλεσμα είναι η μικρή κηλίδα κόκκινο να "λάμπει" περισσότερο.