Χρωματική Συγχορδία τεσσάρων τόνων

Στον δωδεκαμερή χρωματικό κύκλο επιλέγουμε δύο ζευγάρια που συνδέονται μεταξύ τους με ευθείες κάθετες μεταξύ τους.Τότε λαμβάνουμε τέσσερα χρώματα πουπεριλαμβάνονται σε ένα τετράγωνο, όπως δείχνει η εικόνα μας.Έτσι λαμβάνονται τρείς χρωματικές συγχορδίες που είναι:

  • κίτρινο-βιολέ-κιτρινοπορτοκαλί-μπλεπράσινο
  • κιτρινοπορτοκαλί-μπλεβιολέ-κόκκινο-πράσινο
  • πορτοκαλί-μπλέ-κοκκινοβιολέ-κιτρινοπράσινο

 

Οι συγχορδίεςπου σχηματίζονται με αυτό τον τρόποέχουν μια τάση για ταυτόχρονες χρωματικές αλλαγές αν και είναι αρμονικές μεταξύ τους, δηλαδή  η ανάμειξή τους μας δίνει γκριζομαύρο