Χρώμα και σχήμα

Όπως τα χρώματα έτσι και τα σχήματα έχουν την αισθητική αξία τους αλλά και την ηθική αξία τους.
Σε ένα εξπρεσιονιστικό πίνακα τα σχήματα , όπως και τα χρώματα, θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα, δηλαδή η έκφραση του σχήματος και αυτή του χρώματος θα πρέπει να εναρμονίζονται και να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
Τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ εναρμονίζονται με τα τρία βασικά σχήματα, τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος.
Οι αιγύπτιοι για τον "αγρό" είχαν το τετράγωνο σαν σύμβολο.
Το τετράγωνο αντιστοιχεί σε ένα δυνατό χρώμα, το κόκκινο.


Το τρίγωνο με τον ανήσυχο και ανυψωτικό χαρακτήρα του ταιριάζει στο κίτρινο χρώμα.
Οι οξίες γωνίες του προδιαθέτουν για ένα επιθετικό χαρακτήρα.Και οι τεμνόμενες διαγώνιες προδιαθέτουν σε ένα μαχητικό και ανήσυχο συναίσθημα.
 Σε αντίθεση από την άκαμπτη και τεντωμένη ακαμψία του τετραγώνου, ο κύκλος δημιουργεί ένα αίσθημα χαλάρωσης και συνεχής κίνησης.Το αστρολογικο σχήμα του ήλιου , μην ξεχνάτε , ότι είναι ένας κύκλος και το ωάριο της γυναίκας είναι  ένας κύκλος.