Χρωματική Συγχορδία τριών τόνων

Αν, από το δωδεκαμερή χρωματικό κύκλο, διαλέξουμε τρία χρώματα,που το σχήμα σύνδεσής του είναι το ισόπλευρο τρίγωνο, αυτά τα χρώματα συνιστούν μια αρμονική συνχορδία τριών τόνων. Κόκκινο - κίτρινο - μπλέ  είναι η ισχυρότερη από τις συγχορδίες τριών τόνων. Μπορούμε να την περιγράψουμε ως πρωταρχική συγχορδία τριών τόνων. Τα δευτερεύοντα χρώματα πορτοκαλί - πράσινο - βιολέ  αποτελούν επίσης μια τριμερή συγχορδία τριών τόνων πολύ ισχυρή. Κιτρινοπορτοκαλί-κοκκινοβιολέ-πρασινομπλέ ή κοκκινοπορτοκαλί-μπλεμώβ-κιτρινοπράσινο είναι επίσης τριμερείς συγχορδίες που οι μεταξύ τους θέσεις στο χρωματικό κύκλο σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο.

Αν στη διμερή συγχορδία των  συμπληρωματικών κίτρινο-βιολέ αντικαταστήσουμε ένα από τα χρώματα με τα δύο γειτονικά του χρώματα έχουμε τριμερείς συγχορδίες που είναι επίσης αρμονικού τύπου.
Δηλαδή, αν βάλουμε κίτρινο και μπλέ-βιολέ και το κοκκινοβιολέ ή το βιολέ με το κιτρινοπράσινο και το κιτρινοπορτοκαλί, έχουμε τριμερείς συγχορδίες αρμονικού τύπου.
 

Αν κοιτάξουμε στον δωδεκαμερή κύκλο και τοποθετήσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο που οι ακμές του θα ανταποκρίνονται σε κάθε τριάδα χρωμάτων, αυτά τα χρώματα σχηματίζουν χρωματικές συγχωρδίες τριών τόνων.
Μετακινόντας το τρίγωνο βρίσκουμε και άλλες χρωματικές συμφωνίες τριών τόνων.Τόσο απλά!
Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε και στα έργα σας.


 

Γιά αυτό είναι τόσο σημαντικός ο δωδεκαμερής κύκλος των χρωμάτων και ο Γιοχάνες Ιττεν είναι τόσο σημαντικός δάσκαλος των χρωμάτων. Το πόσο πολύ μας βοήθησε με αυτή του την μελέτη, πραγματικός άθλος, ίσως μόνο οι χρωματιστές μπορούν να καταλάβουν.