Δωδεκαμερής χρωματικός κύκλος

Στον δωδεκαμερή χρωματικό κύκλο επιλέγουμε δύο ζευγάρια που συνδέονται μεταξύ τους με ευθείες κάθετες μεταξύ τους.Τότε λαμβάνουμε τέσσερα χρώματα πουπεριλαμβάνονται σε ένα τετράγωνο, όπως δείχνει η εικόνα μας.Έτσι λαμβάνονται τρείς χρωματικές συγχορδίες που είναι:

  • κίτρινο-βιολέ-κιτρινοπορτοκαλί-μπλεπράσινο
  • κιτρινοπορτοκαλί-μπλεβιολέ-κόκκινο-πράσινο
  • πορτοκαλί-μπλέ-κοκκινοβιολέ-κιτρινοπράσινο

 

Οι συγχορδίεςπου σχηματίζονται με αυτό τον τρόποέχουν μια τάση για ταυτόχρονες χρωματικές αλλαγές αν και είναι αρμονικές μεταξύ τους, δηλαδή  η ανάμειξή τους μας δίνει γκριζομαύρο

Το να βλέπουμε τα χρώματα είναι γιά όλους μας, αυτονόητο. Όλοι βλέπουμε τα χρώματα.

Όμως τα μάτια μας και κατ΄επέκταση ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται εκπαίδευση και εξάσκηση στα χρώματα.
Γιά να μπορέσουμε να μην βλέπουμε μόνο ένα πράσινο στα δέντρα, ένα κόκκινο στις παπαρούνες του αγρού και ένα γενικό μπλέ στον υπέροχο ουρανό μας και στη θάλασσά μας χρειαζόμαστε κάποια μορφής εκπαίδευση και εξάσκηση.

Υπάρχουν ασκήσεις για να βλέπουμε τις λεπτές χρωματικές αποχρώσεις του γύρω κόσμου μας όλο και καλύτερα και όχι μόνο τα χρώματα που υπάρχουν αλλά και τα χρώματα που υπάρχουν γύρω από τα πράγματα αλλά δεν βλέπουμε με την πρώτη ματιά, δηλαδη το μετείκασμά τους.

Με τον όρο δωδεκαμερής χρωματικός κύκλος εννοούμε τον κύκλο που προτείνει ο `Ιττεν για την καλύτερη κατασκευαστική διδασκαλία των χρωμάτων που προέχεται απ τα πρωτεύοντα χρώματα,κίτρινο,κόκκινο,μπλέ.