εξπρεσσιονισμός

Η εξπρεσσιονιστική διδασκαλία των χρωμάτων όπως την δίδαξε ο μεγάλος δάσκαλος Ίττεν.
Στις οπτικές, ηλεκτρομαγνητικές και χημικές διαδικασίες , που εξελίσσονται μέσα στό μάτι και στον εγκέφαλό μας, όταν παρατηρούμε προσεκτικά τα χρώματα, αντιστοιχούν συχνά  παράλληλες διαδικασίες στην περιοχή της ανθρώπινης ψυχής. 

Και συνεχίζει με ένα παράδειγμα κατανόησης των λεγομένων του. ένας βιομήχανος έκανε κάποτε τραπέζι σε φίλους του.

Δυό πίνακες από αυτούς τους δύο ζωγράφους που ο ένας σαν πρωτοπόρος χλευάστηκε για την δουλειά του και ο άλλος συνεπαρμένος με την ζωγραφική της μουσικής έφεραν την τέχνη της ζωγραφικής πιό κοντά στη ανάδειξη των συναισθημάτων και μας βοήθησαν όλους τους μετέπειτα να δούμε πέρα απο την νατουραλιστική αποτύπωση της φύσης ή του ανθρώπινου σώματος.Γιά αυτό άλλοστε έχουμε και την φωτογραφία.Στην εποχή του Σεζαν μόλις είχε ανακαλυφθεί και  μάλιστα την πρώτη έκθεσή τους οι ιμπρεσιονιστές καταδιωκόμενοι απ τους ζωγράφου του καιρού ,εξέ θεσαν τα έργα τους στό φωτογραφείο ένος φίλους τους.