κορεσμό χρωμάτων

Τι εννοούμε όταν λέμε αυτό το χρώμα έχει ποιότητα;
Εννοούμε ότι αυτό το χρώμα είναι καθαρό και εξετάζουμε και τον βαθμό καθαρότητας ή κορεσμού του χρώματος.
Σαν ποιοτική αντίθεση λοιπόν περιγράφουμε την αντιπαράθεση των κορεσμένων φωτεινών χρωμάτων με τα σβυσμένα, θαμπά χρώματα.
Ποιά είναι τα χρώματα με τον μεγαλύτερο κορεσμό χρωμάτων;
Τα χρώματα του πρίσματος που γεννιούνται απ την διάθαση του λευκού φωτός είναι τα χρώματα με την μεγαλύτερη φωτεινότητα, τα κορεσμένα.Όταν τα καθαρά χρώματα ανοίγουν ή σκουραίνουν, χάνουν την καθαρότητά τους.
Πώς θαμπίζουν τα καθαρά χρώματα;
Τα καθαρά χρώματα θαμπίσουν,(σπάνε) με τέσσερεις τρόπους.