Ασκήσεις Ορθοφωνίας

Το εύκολο

3 Μάγισσες κοιτάζουν 3 Swatch ρολόγια. Ποια μάγισσα κοιτάει ποιο Swatch ρολόι;

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches whichs watch watch?

------------------------------------------------------------------------

Το ζόρικο

3 Μάγισσες μετά από εγχείριση αλλαγής φύλου κοιτάζουν 3 Swatch κουμπιά ρολογιού. Ποια εγχειρισμένη μάγισσα κοιτάει ποιο κουμπί Swatch ρολογιού

Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watches which Swatch watch switch?

------------------------------------------------------------------------

Το "δεν λέγεται"

3 Ελβετίδες μάγισσες πόρνες, οι οποίες επιθυμούν εγχείριση αλλαγής φύλου, κοιτάζουν 3 Swatch κουμπιά ρολογιού. Ποια ελβετίδα μάγισσα πόρνη, η όποια επιθυμεί εγχείριση αλλαγή φύλου κοιτάζει ποιο κουμπί Swatch ρολογιού

Three swiss witch bitches, which wished to be switched swiss witch bitches,wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch bitch which wishes to be a switched swiss witch bitch, wishes to watch which
swiss Swatch watch switch?