πυλώνες ηλεκτρισμού

Αυτή είναι μια απο της πρώτες συμμετοχές σε διαγωνισμό σχεδιασμού της Ισλανδίας για τον επανασχεδιασμό σε πυλώνες ηλεκτρισμού.

Tags: