Άσκηση αντίθεση συμπληρωματικών

Επιλέξτε ένα απ τους προτεινόμενους συνδιασμούς χρωμάτων ή και όλους και γεμίστε τα άδεια κουτάκια με τα αντίστοιχα χρώματα προσθέτοντας σε κάθε ένα επόμενο συνδιασμό μόνο τα χρώματα που υπάρχουν δεξιά και αριστερά των κουτιών.

Πχ.αν επιλέξετε το κόκκινο -πράσινο για να βρείτε τα ενδιάμεσα χρώματα θα προσθέτετε στο κόκκινο μόνο το πράσινο που βρίσκετε στο τέλος των κουτιών και όχι κάποιο άλλο χρώμα που ίσως υπάρχει στην παλέτα σας.

Το ίδιο και με το μπλέ ή το κίτρινο χρώμα. Θα πρέπει το  χρώμα που θα φτιάξετε στο κάθε κουτάκι να έχει σαφή διαχωρισμό απ το προηγούμενο χρώμα αλλά και απ το επόμενο χρώμα.Το μεσαίο κουτάκι και στους τρείς συνδιασμούς θα πρέπει να γκριζάρει σε όλα σχεδόν το ίδιο.

Καλή επιτυχία