ΑΣΚΗΣΗ Ο χρωματικός κύκλος του Ιττεν

`Ασκηση για την αρμονία χρωμάτων. Κύκλος Ιττεν.

Μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο βάζουμε τα τρία βασικά χρώμα έτσι ώστε το κίτρινο να βρίσκεται στην κορυφή,το κόκκινο κάτω δεξιά και τι μπλέ κάτω αριστερά. Τα τρίγωνα που θα σχηματίσουμε έξω απ το τρίγωνο θα είναι ισόπλευρα και το χρώμα που θα βάλουμε θα είναι αντίστοιχα τα συμπληρωματικά των δύο παραπλεύρων χρωμάτων.

Κίτρινο και μπλέ μαζί μας δίνουν πράσινο.

Στο τρίγωνο που περιλαμβάνει τα δύο χρώματα κιτρινο και μπλε πάνω αριστερά θα το ζωγραφίσουμε πράσινο.το ίδιο και τα άλλα δυό τρίγωνα θα τα ζωγραφίσουμε με τα αντίστοιχο ταιριαστό χρώμα.Αυτά είναι τα συμπληρωματικά τους χρώματα.

Φτιάχνοντας τον κύκλο γύρω απ το εξάγωνο θα τοποθετήσουμε τις ανάλογες αποχρώσεις απ το κίτρινο έως το πράσινο όταν ολοκληρώσουμε τις αποχρώσεις στον κύκλο μας.

Καλή επιτυχία