Πως ζωγραφίζουμε θαλασσογραφία από την αρχή έως το τέλος

Τον ευχαιστούμε πολύ για το μάθημα. Στη τέχνη η γλώσσα είναι παγκόσμια.