θαλασσογραφίες

Τον ευχαιστούμε πολύ για το μάθημα. Στη τέχνη η γλώσσα είναι παγκόσμια.