αγάλματα

Μάι 04

Γλυπτική

Απο τη έκθεση γλυπτικής της ΕΡΤΕΚΟ, Δήμου Κορυδαλλού

Apr 27

φανταστικά αγάλματα

Horizons
Maman
Melting Ice Cream Truck
Emergence
American Merchant Mariners’ Memorial
Self - from frozen blood
The Awakening
What You See Might Not Be Real
Crack The Whip
Device to Root out Evil