Γλυπτική, δεν είναι τόσο δύσκολη.

1 post / 0 new
Γλυπτική, δεν είναι τόσο δύσκολη.

Θα δείτε πως με απλά πράγματα θα φτιάχνουμε ωραία πράγματα ακόμα και γιά το σπίτι μας.

Θα δώσω ένα σήμερα για το Πάσχα.Εδώ οι ερωτήσεις σας.