Χρωματολογία και εφαρμογές.

1 post / 0 new
Χρωματολογία και εφαρμογές.

Εύκολο να τα λες αλλά δύσκολο να το εφαρμόζεις.

Πόσες φορές δεν ξεχάσαμε έναν κανόνα της όταν ζωγραφίζαμε.Εδώ ίσως να μπορώ να βοηθήσω να φτιάξουμε ωραία έργα με ιδέες επιδιόρθωσης.