Χώρα, τόπος, μέρος ή περιοχή από Ω

Χώρα, τόπος, μέρος ή περιοχή από Ω

Χώρα, τόπος, μέρος ή περιοχή από ω είναι 3. Το πιό σπάνιο η ωρυγία

Χώρα, τόπος, μέρος ή περιοχή από ω

  • Ωραιόκαστρο
  • Ωραιόπολις
  • Ωρυγία

Ελάτε να παίζουμε πρόσωπο, ζώο, πράγμα.
Βάλαμε μερικά ονόματα. Αν ξέρετε μερικά ακόμα, γράψτε τα και εσείς, εδώ και πάμε να παίζουμε.

 

Ώλενος