Γλυπτική, η αγάπη των παιδικών μας χρόνων.

1 post / 0 new
Γλυπτική, η αγάπη των παιδικών μας χρόνων.

Από τα κουλουράκια στο άγαλμα.

Εδώ υπάρχει μια γωνιά για να φτάσουμε μέχρι εκεί.