Κολλάζ, η τέχνη του χαρτιού.

1 post / 0 new
Κολλάζ, η τέχνη του χαρτιού.

Οταν τελειώσουν οι μπογιές κανένα πρόβλημα,υπάρχουν και τα χαρτάκια.

Εδώ η γωνιά του