Λογοτεχνία και Ποίηση

1 post / 0 new
Λογοτεχνία και Ποίηση

Μπορεί κανείς να ζωγραφίσει και με τις λέξεις.

Περιμένω τις σκέψεις σας και σε πεζό και σε έμμετρο λόγο.