Χαλκογραφία εδώ.Πως να την ξεχνούσαμε άλλοστε.

1 post / 0 new
Χαλκογραφία εδώ.Πως να την ξεχνούσαμε άλλοστε.

Αν δέν έχετε ήδη αγοράσει ένα φύλλο χαλκού και δεν έχετε ζωγραφίσει εκεί, καντε το!

Είναι πολύ ενδιαφέρον.