Μιά άσκηση για την δεύτερη αντίθεση ανοιχτού-σκούρου.

Αν δεν μπορείτε να φτιάξετε τον πίνακα Ίττεν δοκιμάστε να φτιάξετε κάτι σαν αυτό πού κάποτε είχα φτιάξει και εγώ σαν εναλλακτική λύση λιγότερο δύσκολη.