Ύλη κλασικών σπουδών οργάνων και θεωρητικών

Η ύλη ανά τάξη στο σε όλα τα όργανα και στα θεωρητικά, έχει οριστεί από το 1957 με Βασιλικό Διάταγμα,το οποίο υπάρχει αναλυτικά σε ΦΕΚ. Βέβαια κάθε ωδείο έχει τους δικούς του εσωτερικούς κανονισμούς, οπότε πάνω κάτω έχει διαμορφώσει την ύλη ανάλογα τις επιλογές του καλλιτεχνικού του διευθυντή.
Ασφαλώς δεν είναι αλλοιωμένες από την αρχική διαμόρφωση του Διατάγματος, απλώς είναι παραλλαγμένες.

Αναλυτικά λοιπόν η ύλη μπορεί να βρεθεί στο ΦΕΚ με αριθμό 229 του Β.Διατάγματος της 11ης Νοεμβρίου του 1957.

Το αρχειο pdf βρίσκεται συνημμένο σε αυτή τη σελίδα για την ευκολία σας, ή μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.