ασκήση αγιογραφίας

Apr 05

Θα σας δώσω εδώ μια εικόνα.
Μπορείτε να την βρήτε παντού.Προσπαθήστε να την ζωγραφίσετε σε χαρτί αφού πρώτα τετραγωνίσετε και την εικόνα και το χαρτί σας.
Με μολύβι πάντα.(αθάνατο μολύβι πανταχού παρόν είσαι)
και τα ξαναλέμε.


Γιά όποιον θέλει να ξεκινήσει αγιογραφία δεν χρειάζονται πολλά.Ούτε ξύλα ,ούτε επεξεργασίες.
Ξεκινήστε μόνο με την αγάπη σας,φτάνει.
Ενα απλό χαρτόνι μόνο.
Γυρίστε το ανάποδα απ την μεριά που δεν γιαλίζει και αρχίστε.
πρώτα με σχέδιο με μολυβάκι...και μετά με μπογιές.