γνώσεις

Όλοι ζωγραφίζουμε. Άλλοι σε πίνακα ,άλλοι με τον μυαλό μας.Νοερά όπως λέμε ή με την φαντασία μας.
Γιατί όμως ζωγραφίζουμε ,έστω και νοερά. Είναι λέτε θέμα εγκεφάλου;