εργα τέχνης

  • εγκαυστική
  • εγκαυστική απο τα πορταίτα των φαγιούμς
  • Δαμασκηνός..εγκαυστική
  • τζιότο..αναγέννηση
  • λεπτομέριες από πίνακες...ο ένας τρείς αιώνες μετά απ τον άλλον