ζωγραφικής

Apr 09

Zωγραφική

Η ζωγραφική είναι μια τέχνη παγκόσμια και οι άνθρωποι πρώτα με αυτή εκφράστηκαν. Στα σπήλαια βρίσκουμε πολλά δείγματα ακόμα και σήμερα. Μερικές από αυτές τις ζωγραφιές είναι αληθινοί πίνακες ζωγραφικής. Σε αυτή την σε σελίδα θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να ζωγραφίσετε μικρούς πίνακες γιατί πιστεύουμε πως  όλοι μπορούμε να ζωγραφίσουμε ακόμα και αν τώρα δεν το πιστεύουμε.