σπουδές θεωρητικών

Apr 05

Η επιλογή του πιάνου εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνει κάποιος και από τις σπουδές που τον ενδιαφέρουν. Έχουμε λοιπόν τις εξής περιπτώσεις.

-Κλασσικές σπουδές πιάνου
-Μοντέρνο πιάνο
-Σπουδές θεωρητικών με εφαρμογή στο πιάνο ή Σπουδές μουσικής με χρήση προγραμμάτων στον υπολογιστή