σπουδες μουσικης

Η ενασχόληση με τη μουσική δεν έχει όριο ηλικίας. Μπορεί οποιοσδήποτε να ξεκινήσει μουσική σε οποιαδήποτε ηλικία. Το σημαντικό είναι πως ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να ενημερωθεί σωστά για την επιλογή του όσο αφορά στο όργανο και στις σπουδές που επιθυμεί να πραγματοποιήσει και να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος του. Μπορεί η ηλικία να μην είναι απαγορευτική, αλλά ο χρόνος που θα διαθέτει ο σπουδαστής για τη μελέτη του, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη και τη σωστή εκμάθηση του εκάστοτε οργάνου.