ψηφιδωτά

Feb 08

Αγιογραφίες και ψηφίδες, σχολές βυζαντινής αγιογραφίας.
Βυζαντινή λέμε την τέχνη που αναπτύχθηκε εις τις χώρες που επεκτάθηκε η κυριαρχία και η πνευματική επίδραση του Βυζαντίου από της ιδρύσεως μέχρι της αλώσεώς του από τους τουρκους.
Η χριατιανική τέχνη συνδέθηκε μοιραίως με την Βυζαντινή αυτοκρατορία και την προ χριστιανική τέχνη στη Ρώμη.
Εχουμε λοιπόν την πρωτοχριστιανική τεχνη(1 εως 4 αιων μχ)
την Βυζαντινή τέχνη και την Μεταβυζαντινή τέχνη.