αντιγραφή με τετράγωνα

Πως αντιγράφουμε με ακρίβεια πίνακες και φωτογραφίες.

Αν σας αρέσει ένας πίνακας ή μιαφωτογραφία που τραβήξατε αλλά την βρίσκεται πολύ δύσκολη να ζωγραφιστεί γιατί υπάρχουν πολλά ή δύσκολα θέματα προοπτικά ή  σας φαίνεται αδύνατον να ζωγραφιστεί αλλάξτε γνώμη. Υπάρχει μια αλλάνθαστη μέθοδος που χρησιμοποιούν όλοι οι ζωγράφοι εδώ και αιώνες και αυτή η μέθοδος είναι ο τετραγωνισμός της εικόνας σε  πολύ μικρά τετράγωνα και με αυτό σαν οδηγό μπορούμε να την αντιγράψουμε επακριβώς σε πολύ μεγάλη ευκαίρια.

Απο εδώ και ύστερα θα αρχίσουμε να εξασκούμε το μάτι μας στις γραμμές του άλλου σχεδίου, του πρωτότυπου. Ευτυχώς έχουμε βοήθεια απ τα τετράγωνα και δεν θα μας ξεφύγει καθόλου. Προσέχτε οι γραμμές σας να ειναι απαλές γιατί μπορεί να σβύσετε πολλές φορές μέχρι να το πετύχετε. Αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει.