τετραγωνίζω το χαρτί

Απο εδώ και ύστερα θα αρχίσουμε να εξασκούμε το μάτι μας στις γραμμές του άλλου σχεδίου, του πρωτότυπου. Ευτυχώς έχουμε βοήθεια απ τα τετράγωνα και δεν θα μας ξεφύγει καθόλου. Προσέχτε οι γραμμές σας να ειναι απαλές γιατί μπορεί να σβύσετε πολλές φορές μέχρι να το πετύχετε. Αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει.