οινόπνευμα

Apr 23

Πως χρυσώνουμε μιά εικόνα

Δύσκολη δουλειά μελλοντικοί και εν ενεργεία αγιογράφοι, όμολογώ! Όταν έχετε πιά αντιγράψει το σχέδιο της εικόνας,όπως είπαμε στο πρώτο στάδιο και έχει στεγνώσει το στοκάρισμα και το γιαλοχάρτισμα και όλα είναι έτοιμα  αρχίζουμε το χρύσωμα της είκόνας μας. Μιλάμε πάντα γιά φορητή εικόνα. Υπάρχουν δύο είδη χρυσού για το χρύσωμα.Ο ιμιτασιόν χρυσός και ο καθαρός. Ο πρώτος είναι σε πολύ λεπτά φύλλα και ο δεύτερος κολλημένος σε χαρτάκια.

Apr 22

Γομαλάκα

Γομαλάκα και οινόπνευμα. Η ρητίνη της γομαλάκας παράγεται από ένα έντομο της οικογένειας των Αφιδών που εγκρίνει ένα προστατευτικό υλικό για να καλύψει τα κλαδιά στα οποία σταθμεύει.
Η ρητίνη της γομαλάκας στο εμπόριο στη καθαρή της μορφή ειναι συνήθως σε μορφή λεπτών φύλλων, έχει χρώμα ξανθό μέχρι βαθύ καφεκόκκινο και δεν μυρίζει.