ποτήρια

Aug 13

ζωγραφική με σμάλτα

Τα σμάλτα είναι οξείδια μετάλλων με κόκκους γυαλιού και χρησιμοποιούνται εκτός από τα βιτρώ και στην ζωγραφική σε υάλινες ή γυαλιστερές επιφάνειες όπως τα πιάτα.Υπάρχουν δυό ειδών σμάλτα για ζωγραφική, τα θερμά που θέλουν καταλύτη και αργούν πολύ να στεγνώσουν και τα ψυχρά σμάλτα που στεγνώνουν πολύ γρήγορα και ζωγραφίζονται όπως και τα ακριλικά ή τα ελαιοχρώματα.
Στα ψυχρά σμάλτα θα βρείτε δυό ποιότητες χρωμάτων.Τα διαφανή σμάλτα και τα αδιαφανή ή καλυπτικά. Αν ανακατέψετε διαφανή με καλυπτικό σμάλτο το χρώμα που θα πάρετε θα είναι αδιαφανή, δηλαδή καλυπτικό, για αυτό προσοχή αν ενδιαφέρεστε για την διαφάνεια του χρώματος στην επιφάνεια που θα καλύψετε.