προπλασμοί προσώπου

Apr 25

Λέγοντας προπλασμό εννοούμε το χρώμα που θα βάλουμε πρώτο στο πρόσωπο και στα χέρια και γενικά στή σάρκα που φαίνεται σε μία φορητή εικόνα αγιογραφίας. Και στις τοιχογραφίες κάνουμε το ίδιο.

Υπάρχουν πολλοι συνδιασμοί χρωμάτων για προπλασμό. Υπάρχουν οι προπλασμοί για  νέους, γέροντες, γυναίκες , οι καστανοί , οι πράσινοι προπλασμοί.