Προπλασμοί προσώπου αγιογραφίας

Λέγοντας προπλασμό εννοούμε το χρώμα που θα βάλουμε πρώτο στο πρόσωπο και στα χέρια και γενικά στή σάρκα που φαίνεται σε μία φορητή εικόνα αγιογραφίας. Και στις τοιχογραφίες κάνουμε το ίδιο.

Υπάρχουν πολλοι συνδιασμοί χρωμάτων για προπλασμό. Υπάρχουν οι προπλασμοί για  νέους, γέροντες, γυναίκες , οι καστανοί , οι πράσινοι προπλασμοί.

Ας κάνουμε μιά πρόταση εδώ χωρίς να είναι και δεσμευτική.Μιά ιδέα δίνουμε!

Προπλασμοί προσώπου

καστανοί:

Σιέννα ωμή, μαύρο, άσπρο.

σιέννα ωμή, ώχρα, όμπρα ώμη.

όμπρα ωμή, ώχρα,άσπρο, λίγο χοντροκόκκινο

 
Πράσινοι:

Σιέννα ωμή, πράσινο τσιμέντου,άσπρο

Σιέννα ψημένη ,πράσινο, όμπρα,άσπρο

Ωχρα, πράσινο,όμπρα ωμή,άσπρο.

 
Προπλασμοί μαλλιών

Για τους νέους:
 Σιέννα ώμη, σιέννα ψημένη,χοντροκόκκινο.

Σιέννα ψημένη, όμπρα ψημένη.


 Για τους γέροντες:

Προπλασμός προσώπου

Άσπρο, μαύρο

Άσπρο,λίγη όμπρα ώμη, λίγο μαύρο.

 
Ο θεός βοηθός