προπλασμό ρούχων

Αφού χρυσώσαμε την είκόνα μπαίνουμε στη ζωγραφική της.Το πρώτο στάδιο είναι οι προπλασμοί.

Προπλασμός είναι το σκούρο χρώμα που απλώνεται σε όλη την επιφάνεια που θέλουμε να ζωγραφίσουμε , σαν το πιό σκούρο χρώμα, η σκιερή πλευρά θα λέγαμε και ένα μέρος από αυτό τον τόνο θα μείνει σαν η σκιά στο έργο μας.