τέχνη της αγιογραφίας

Αφού χρυσώσαμε την είκόνα μπαίνουμε στη ζωγραφική της.Το πρώτο στάδιο είναι οι προπλασμοί.

Προπλασμός είναι το σκούρο χρώμα που απλώνεται σε όλη την επιφάνεια που θέλουμε να ζωγραφίσουμε , σαν το πιό σκούρο χρώμα, η σκιερή πλευρά θα λέγαμε και ένα μέρος από αυτό τον τόνο θα μείνει σαν η σκιά στο έργο μας.