πρώτο πλάνο

Η αντίθεση σκούρου-ανοιχτού λειτουργεί και σαν προοπτική στα έργα  της ζωγραφικής. Όταν ένα σημείο του έργου μας είναι στο βάθος της σύνθεσής μας όπως τα βουνά, τα κάνουμε πιό απλά  γραμμικά και χρωματικά, ενώ τα πρώτα πλάνα,δηλαδή αυτά που βλέπουμε πιό κοντά στα μάτια μας, τα ζωγραφίζουμε με πιο πολλές λεπτομέρεις και με πιο έντονα χρώματα.  Λέμε  έτσι πως έρχονται μπροστά στο έργο μας.Αυτή η διεργασία στηρίζεται σε αυτή την αρμονική αντίθεση. Με αυτό τον χρωματικό τρόπο λειτουργεί και η έννοια βάθος που ανήκει στη χρωματική προοπτική.