Πως λειτουργεί αυτή η αρμονική αντίθεση σκούρου-ανοιχτού και σαν προοπτική στα έργα

Η αντίθεση σκούρου-ανοιχτού λειτουργεί και σαν προοπτική στα έργα  της ζωγραφικής. Όταν ένα σημείο του έργου μας είναι στο βάθος της σύνθεσής μας όπως τα βουνά, τα κάνουμε πιό απλά  γραμμικά και χρωματικά, ενώ τα πρώτα πλάνα,δηλαδή αυτά που βλέπουμε πιό κοντά στα μάτια μας, τα ζωγραφίζουμε με πιο πολλές λεπτομέρεις και με πιο έντονα χρώματα.  Λέμε  έτσι πως έρχονται μπροστά στο έργο μας.Αυτή η διεργασία στηρίζεται σε αυτή την αρμονική αντίθεση. Με αυτό τον χρωματικό τρόπο λειτουργεί και η έννοια βάθος που ανήκει στη χρωματική προοπτική.Παρατηρείστε τον τοπίο στη οθόνη σας.Τα πίσω δέντρα εκτός του ότι μικραίνουν προοπτικά συγχρόνως το χρώμα τους γίνεται πιό απαλό σαν τόνος απ τα μπροστά δέντρα και χάνονται και οι λεπτομέρεις τους.

Σε αυτό τον πίνακα του ζωγράφου μας Μαλέα φαίνεται ολοκάθαρα τα ήπια χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει για το βάθος του πίνακα