ρομαντισμός

Feb 09

Κλασσικισμός

Οι ιδέες δεν μένουν πάντα σταθερές , συμπληρώνονται από άλλες ιδέες , πολλές διαγράφονται , πεθαίνουν , κι' ακόμα γεννιούνται καινούριες . Πολλές φορές μάχονται η μία την άλλη γιά την επικράτηση της ισχυρότερης , της καλύτερης , της πιό ανθρώπινης , της πιό αφομοιώσιμης απ' την κοινωνία , αυτής που ταιριάζει στην κάθε εποχή . Κάποτε το πετυχαίνουν  τότε δημιουργείται ένας κόσμος με ιδανικά , με κοινά κοινωνικοπολιτικά στοιχεία , μ' ένα κοινό τρόπο έκφρασης . Έτσι δημιουργούνται οι λογοτεχνικές σχολές .