συμβολική ζωγραφική

Jun 27

Συμβολισμός

Ο συμβολισμός είναιο καινούργιος τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης βλέπει την πραγματικότητα, ξεπερνώντας την φαινομενικότητα, διεισδύοντας όσο μπορέσει στο μηστύριο της ζωής, για να προσεγγίσει τα πιό βαθιά της νοήματα.
Περίοδο του κινήματος του συμβολισμού είναι από το 1880 έως το 1910.
Βασική ιδέα του κινήματος. Η τέχνη πρέπει να καταστήσει ορατό το αόρατο.