τονική κλίμακα χρωμάτων

Αυτό είναι ένας πίνακας του Ίττεν για τα χρώματα και την δευτερη αρμονική αντίθεση. Δύσκολο να φτιαχτεί αλλά όχι ακατόρθωτο. Οι τόνοι ανεβαίνουν με μαύρο-άσπρο 'οχι με χρώμα αντίστοιχο όπως στο πράσινο με κίτρινο-μπλέ. Σε αυτό τον πίνακα χρωμάτων παίζουμε με τους τόνους και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε τον κατάλληλο τόνο στην κατάλληλη θέση στα έργα μας. Αν και οι δάσκαλοι φωνάζουν όταν τα έργα μας γίνονται τονικά δηλαδή ανεβάζουμε τους κατάλληλους χρωματικούς τόνους με μαύρο και άσπρο. Εδώ που τα λέμε έχουν και δίκιο γιατί χάνει το χρώμα τον χαρακτήρα του και αλλοιώνεται μέσα στο σύνολο.