Πίνακας Ίττεν για την αντίθεση ανοιχτού, σκούρου

Αυτό είναι ένας πίνακας του Ίττεν για τα χρώματα και την δευτερη αρμονική αντίθεση. Δύσκολο να φτιαχτεί αλλά όχι ακατόρθωτο. Οι τόνοι ανεβαίνουν με μαύρο-άσπρο 'οχι με χρώμα αντίστοιχο όπως στο πράσινο με κίτρινο-μπλέ. Σε αυτό τον πίνακα χρωμάτων παίζουμε με τους τόνους και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε τον κατάλληλο τόνο στην κατάλληλη θέση στα έργα μας. Αν και οι δάσκαλοι φωνάζουν όταν τα έργα μας γίνονται τονικά δηλαδή ανεβάζουμε τους κατάλληλους χρωματικούς τόνους με μαύρο και άσπρο. Εδώ που τα λέμε έχουν και δίκιο γιατί χάνει το χρώμα τον χαρακτήρα του και αλλοιώνεται μέσα στο σύνολο.

Σε αυτόν το πίνακα θα κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, όπως ότι όλα τα καθαρά κεκορεσμένα χρώματα είτε είναι βασικά ή κύρια ,είτε συμπληρωματικά δεν βρίσκονται στην ίδια σειρά στον πίνακά μας. Διαπιστώνουμε ότι ένα καθαρό κίτρινο αντιστοιχεί στην τέταρτη βαθμίδα του γκρίζου.(στον πινακα είναι το τετράγωνο 4-7), το πορτοκαλί στην έκτη βαθμίδα,ττο κόκκινο στην όγδοη, το μπέ στην ένατη και το βιολέ στην στην δέκατη βαθμλιδα της τονικής κλίμακας του γκρίζου. Οι πάνω σειρές χρωμάτων μας δίνουν όλο και πιο μεγάλη φωτεινότητα και γίνονται όλο και πιο θερμά τα χρώματα ενώ οι κάτω  έχουν όλο και πιο μικρή φωτεινότητα.

Παρατηρείστε πως ένα φωτεινό χρώμα όπως το κίτρινο έχει  διαφορετική ανοιχτόχρωμη αξία από ένα λιγότερο φωτεινό όπως το μπλέ.
 

Το δε μπλέ όσο φωτίζεται χάνει το χαρακτήρα του και την φωτεινότητα του.`Στους πίνακες ένα μπλέ πολύ φωτεινό δίπλα σε ένα πολύ φωτεινό πορτοκαλί θα φαίνονταν ανούσια χρώματα.
 

Αν βάλουμε σε ένα κόκκινο λίγο μαύρο ή άσπρο αυτό θα είναι ένα 'σπαμένο' κόκκινο, οι δάσκαλο μας το έλεγαν λάσπη.
 

Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι χρώμα βάζουμε δίπλα σε κάποιο άλλο χρώμα στα έργα μας.